News & Events
News & Events
News & Events
 កាលពីថ្ងៃទី២៨មិថុនាឆ្នាំ២០១៩ កន្លងទៅថ្មីៗនេះ ក្រុមហ៊ុន គង់ នួន គ្រុប ដែលជាក្រុមហ៊ុននាំចូលនិងចែកចាយផ្តាច់មុខម៉ូតូម៉ាកយ៉ាម៉ាហា ពីក្រុមហ៊ុនម៉ូតូយ៉ាម៉ាហាប្រទេសជប៉ុន បានប្រកាសសម្ភោធជាផ្លូវការយ៉ាម៉ាហាថោនបាក់ទូក បន្ទាប់ពីបិទដំណើរ
News & Events
 កាលពីថ្ងៃទី២៨មិថុនាឆ្នាំ២០១៩ កន្លងទៅថ្មីៗនេះ ក្រុមហ៊ុន គង់ នួន គ្រុប ដែលជាក្រុមហ៊ុននាំចូលនិងចែកចាយផ្តាច់មុខម៉ូតូម៉ាកយ៉ាម៉ាហា ពីក្រុមហ៊ុនម៉ូតូយ៉ាម៉ាហាប្រទេសជប៉ុន បានប្រកាសសម្ភោធជាផ្លូវការយ៉ាម៉ាហាថោនបាក់ទូក បន្ទាប់ពីបិទដំណើរ
News & Events
  កាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៧ មិថុនា កន្លងទៅថ្មីៗនេះ ក្រុមហ៊ុនយ៉ាម៉ាហាម៉ូតូកម្ពុជា បានបើកសម្ពោធតំណាងចែកចាយលក់ម៉ូតូយ៉ាម៉ាហា ជាមួយលោកអ៊ុយ សាខន នៅតំបន់លក់ ទិញម៉ូតូគីរីរម្យដែលជាកន្លែងលក់ ទិញម៉ូតូធំជាងគេនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ។ដោយឡែកនៅថ្ងៃសៅ
News & Events
                កាលពីពេល​ថ្មីៗ​នេះ​ក្រុមហ៊ុន គង់ នួន គ្រុប​បានប្រកាស​ជា​ផ្លូវការ​នៃ​ការបើក​សម្ភោ​ធ​ដាក់លក់​ម៉ូតូ YAMAHA QBIX 2018 ដែល​នាំចូល​និង​ចែកចាយ​ផ្តាច់មុខ​ដោយ​ក្រុមហ៊ុន គង់ នួន គ្រុប ប្រចាំ​ប្រទេស​កម្ពុជា​ការប្រកាស​ជា​ផ្លូវការ​នេះ គឺធ្
News & Events
 ក្រោយពីអវត្តមានជាច្រើនឆ្នាំនៃប្រភេទម៉ូតូម៉ូដែលយ៉ាម៉ាហា នៅក្នុងតំបន់គីរីរម្យ ដែលជាតំបន់លក់ ទិញម៉ូតូគ្រប់ម៉ូដែល គ្រប់ធន់ធំជាងគេបំផុតនៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញ ឥឡូវនេះ យ៉ាម៉ាហា បាននឹងកំពុងពង្រីកវិសាលភាពរបស់ខ្លួនឡើងវិញហើយ ក្រោមការគ្រប់គ្រងដោយ ក្រុម
បង្ហាញ :  
ការបង្ហាញ 1 - 6 នៃ 6 លទ្ធផល
បង្ហាញ :  
ការបង្ហាញ 1 - 6 នៃ 6 លទ្ធផល