Q&A
ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើសុំបញ្ចេញយោបល់អំពីការប្រាក់ដែលបានចុះផ្សាយនៅលើគេហទំព័រធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីដែលចុះថ្ងៃទី 22 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2011 សម្រាប់ប្រធានបទប្រាក់កម្ចី 42334-01 CAM: គម្រោងកែលម្អផ្លូវជនបទការសម្របសម្រួលបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ (កញ្ចប់ L1) ។ Tricom Consulting ត្រូវបានជ្រើសរើសជាសមាគមជាមួយ VisionRI Connecxion Servic es Private Limited នៅទីក្រុងញូវដេលីប្រទ
Q&A
ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើសុំបញ្ចេញយោបល់អំពីការប្រាក់ដែលបានចុះផ្សាយនៅលើគេហទំព័រធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីដែលចុះថ្ងៃទី 22 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2011 សម្រាប់ប្រធានបទប្រាក់កម្ចី 42334-01 CAM: គម្រោងកែលម្អផ្លូវជនបទការសម្របសម្រួលបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ (កញ្ចប់ L1) ។ Tricom Consulting ត្រូវបានជ្រើសរើសជាសមាគមជាមួយ VisionRI Connecxion Servic es Private Limited នៅទីក្រុងញូវដេលីប្រទ
Q&A
ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើសុំបញ្ចេញយោបល់អំពីការប្រាក់ដែលបានចុះផ្សាយនៅលើគេហទំព័រធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីដែលចុះថ្ងៃទី 22 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2011 សម្រាប់ប្រធានបទប្រាក់កម្ចី 42334-01 CAM: គម្រោងកែលម្អផ្លូវជនបទការសម្របសម្រួលបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ (កញ្ចប់ L1) ។ Tricom Consulting ត្រូវបានជ្រើសរើសជាសមាគមជាមួយ VisionRI Connecxion Servic es Private Limited នៅទីក្រុងញូវដេលីប្រទ
Q&A
ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើសុំបញ្ចេញយោបល់អំពីការប្រាក់ដែលបានចុះផ្សាយនៅលើគេហទំព័រធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីដែលចុះថ្ងៃទី 22 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2011 សម្រាប់ប្រធានបទប្រាក់កម្ចី 42334-01 CAM: គម្រោងកែលម្អផ្លូវជនបទការសម្របសម្រួលបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ (កញ្ចប់ L1) ។ Tricom Consulting ត្រូវបានជ្រើសរើសជាសមាគមជាមួយ VisionRI Connecxion Servic es Private Limited នៅទីក្រុងញូវដេលីប្រទ
Q&A
ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើសុំបញ្ចេញយោបល់អំពីការប្រាក់ដែលបានចុះផ្សាយនៅលើគេហទំព័រធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីដែលចុះថ្ងៃទី 22 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2011 សម្រាប់ប្រធានបទប្រាក់កម្ចី 42334-01 CAM: គម្រោងកែលម្អផ្លូវជនបទការសម្របសម្រួលបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ (កញ្ចប់ L1) ។ Tricom Consulting ត្រូវបានជ្រើសរើសជាសមាគមជាមួយ VisionRI Connecxion Servic es Private Limited នៅទីក្រុងញូវដេលីប្រទ
Q&A
ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើសុំបញ្ចេញយោបល់អំពីការប្រាក់ដែលបានចុះផ្សាយនៅលើគេហទំព័រធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីដែលចុះថ្ងៃទី 22 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2011 សម្រាប់ប្រធានបទប្រាក់កម្ចី 42334-01 CAM: គម្រោងកែលម្អផ្លូវជនបទការសម្របសម្រួលបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ (កញ្ចប់ L1) ។ Tricom Consulting ត្រូវបានជ្រើសរើសជាសមាគមជាមួយ VisionRI Connecxion Servic es Private Limited នៅទីក្រុងញូវដេលីប្រទ
Q&A
ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើសុំបញ្ចេញយោបល់អំពីការប្រាក់ដែលបានចុះផ្សាយនៅលើគេហទំព័រធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីដែលចុះថ្ងៃទី 22 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2011 សម្រាប់ប្រធានបទប្រាក់កម្ចី 42334-01 CAM: គម្រោងកែលម្អផ្លូវជនបទការសម្របសម្រួលបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ (កញ្ចប់ L1) ។ Tricom Consulting ត្រូវបានជ្រើសរើសជាសមាគមជាមួយ VisionRI Connecxion Servic es Private Limited នៅទីក្រុងញូវដេលីប្រទ
Q&A
ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើសុំបញ្ចេញយោបល់អំពីការប្រាក់ដែលបានចុះផ្សាយនៅលើគេហទំព័រធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីដែលចុះថ្ងៃទី 22 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2011 សម្រាប់ប្រធានបទប្រាក់កម្ចី 42334-01 CAM: គម្រោងកែលម្អផ្លូវជនបទការសម្របសម្រួលបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ (កញ្ចប់ L1) ។ Tricom Consulting ត្រូវបានជ្រើសរើសជាសមាគមជាមួយ VisionRI Connecxion Servic es Private Limited នៅទីក្រុងញូវដេលីប្រទ
Q&A
ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើសុំបញ្ចេញយោបល់អំពីការប្រាក់ដែលបានចុះផ្សាយនៅលើគេហទំព័រធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីដែលចុះថ្ងៃទី 22 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2011 សម្រាប់ប្រធានបទប្រាក់កម្ចី 42334-01 CAM: គម្រោងកែលម្អផ្លូវជនបទការសម្របសម្រួលបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ (កញ្ចប់ L1) ។ Tricom Consulting ត្រូវបានជ្រើសរើសជាសមាគមជាមួយ VisionRI Connecxion Servic es Private Limited នៅទីក្រុងញូវដេលីប្រទ
Q&A
ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើសុំបញ្ចេញយោបល់អំពីការប្រាក់ដែលបានចុះផ្សាយនៅលើគេហទំព័រធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីដែលចុះថ្ងៃទី 22 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2011 សម្រាប់ប្រធានបទប្រាក់កម្ចី 42334-01 CAM: គម្រោងកែលម្អផ្លូវជនបទការសម្របសម្រួលបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ (កញ្ចប់ L1) ។ Tricom Consulting ត្រូវបានជ្រើសរើសជាសមាគមជាមួយ VisionRI Connecxion Servic es Private Limited នៅទីក្រុងញូវដេលីប្រទ
Q&A
ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើសុំបញ្ចេញយោបល់អំពីការប្រាក់ដែលបានចុះផ្សាយនៅលើគេហទំព័រធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីដែលចុះថ្ងៃទី 22 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2011 សម្រាប់ប្រធានបទប្រាក់កម្ចី 42334-01 CAM: គម្រោងកែលម្អផ្លូវជនបទការសម្របសម្រួលបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ (កញ្ចប់ L1) ។ Tricom Consulting ត្រូវបានជ្រើសរើសជាសមាគមជាមួយ VisionRI Connecxion Servic es Private Limited នៅទីក្រុងញូវដេលីប្រទ
បង្ហាញ :  
ការបង្ហាញ 1 - 11 នៃ 11 លទ្ធផល
បង្ហាញ :  
ការបង្ហាញ 1 - 11 នៃ 11 លទ្ធផល